MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nhuế Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162740

Tên bưu cục: Nhuế Dương

Điện thoại: 918154

Địa chỉ: Thôn Lê Lợi, Xã Nhuế Dương Nhuế Dương Khoái Châu Hưng Yên

Xem chi tiết>>