MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ninh An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 432060

Tên bưu cục: Cầu Yên

Điện thoại: 02293610001

Địa chỉ: Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An Ninh An Hoa Lư Ninh Bình

Xem chi tiết>>