MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ninh Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 176100

Tên bưu cục: Ninh Giang

Điện thoại: 02203767221

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176150

Tên bưu cục: Ninh Giang

Điện thoại: 02203767221

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176320

Tên bưu cục: Ninh Giang

Điện thoại: 02203767221

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176107

Tên bưu cục: Ninh Giang 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176108

Tên bưu cục: Thị trấn Ninh Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ninh Giang Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương

Xem chi tiết>>