MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ninh Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431930

Tên bưu cục: Ninh Giang

Điện thoại: 0941188089

Địa chỉ: Thôn La Vân, Xã Ninh Giang Ninh Giang Hoa Lư Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431939

Tên bưu cục: Xã Ninh Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1 La Mai, Xã Ninh Giang Ninh Giang Hoa Lư Ninh Bình

Xem chi tiết>>