MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ninh Lai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 303510

Tên bưu cục: Ninh Lai

Điện thoại: 0982513993

Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai Ninh Lai Sơn Dương Tuyên Quang

Xem chi tiết>>