MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ninh Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431521

Tên bưu cục: Ninh Phong

Điện thoại: 0963831675

Địa chỉ: Xóm Đoài, Phường Ninh Phong Ninh Phong Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431607

Tên bưu cục: Phường Ninh Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Đông, Phường Ninh Phong Ninh Phong Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>