MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ninh Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431620

Tên bưu cục: Ninh Sơn

Điện thoại: 0944228238

Địa chỉ: Thôn Phúc Khánh, Phường Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431639

Tên bưu cục: Phường Ninh Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phương Đình, Phường Ninh Sơn Ninh Sơn Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>