MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nông Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 264020

Tên bưu cục: Nông Thịnh

Điện thoại: 02093864149

Địa chỉ: Thôn Bản Còn, Xã Nông Thịnh Nông Thịnh Chợ Mới Bắc Kạn

Xem chi tiết>>