MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nông trường Phong Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 334150

Tên bưu cục: Phong Hải

Điện thoại: 0914865162

Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Nông trường Phong Hải Nông trường Phong Hải Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>