MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Pá Hu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 325980

Tên bưu cục: Pá Hu

Điện thoại: 02163872632

Địa chỉ: Thôn Km16, Xã Pá Hu Pá Hu Trạm Tấu Yên Bái

Xem chi tiết>>