MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Pa Tần

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 384240

Tên bưu cục: Pa Tần

Điện thoại: 743700

Địa chỉ: Bản Pa Tần, Xã Pa Tần Pa Tần Mường Nhé Điện Biên

Xem chi tiết>>