MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Pa Vây Sử

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391737

Tên bưu cục: Xã Pa Vây Sử

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Sin Chải, Xã Pa Vây Sử Pa Vây Sử Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>