MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Pắc Ta

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 393710

Tên bưu cục: Pắcta

Điện thoại: 0947908605

Địa chỉ: Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta Pắc Ta Tân Uyên Lai Châu

Xem chi tiết>>