MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phạm Ngũ Lão

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162250

Tên bưu cục: Ngũ Lão

Điện thoại: 820411

Địa chỉ: Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão Phạm Ngũ Lão Kim Động Hưng Yên

Xem chi tiết>>