MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phan Chu Trinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 110417

Tên bưu cục: Công ty Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110430

Tên bưu cục: Công ty Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110401

Tên bưu cục: độc lập Công ty Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110402

Tên bưu cục: độc lập Khách sạn Hilton Opera

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110416

Tên bưu cục: Hàm Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17C, Phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110415

Tên bưu cục: Phan Chu Trinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Ngõ Phan Chu Trinh, Phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110400

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 8268811

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>