MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phan Chu Trinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội là Mã bưu chính 11040, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội là 11040.

2. Mã bưu chính 11040 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11040 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11040 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội có 5 số là 11040, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 110417

Tên bưu cục: Công ty Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110430

Tên bưu cục: Công ty Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110401

Tên bưu cục: độc lập Công ty Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110402

Tên bưu cục: độc lập Khách sạn Hilton Opera

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110416

Tên bưu cục: Hàm Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17C, Phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110415

Tên bưu cục: Phan Chu Trinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Ngõ Phan Chu Trinh, Phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110400

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 8268811

Địa chỉ: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>