MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phan Đình Phùng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên là Mã bưu chính 25146, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên là 25146.

2. Mã bưu chính 25146 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 25146 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phan Đình Phùng Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 25146 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Mã bưu chính Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên có 5 số là 25146, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 251120

Tên bưu cục: BCP Thái Nguyên

Điện thoại: 02083858988

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251160

Tên bưu cục: BĐTP Thái Nguyên

Điện thoại: 028033855204

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251520

Tên bưu cục: KHL Thái Nguyên

Điện thoại: 02083652568

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 250100

Tên bưu cục: KT Thái Nguyên

Điện thoại: 02083855207

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 250000

Tên bưu cục: Thái Nguyên

Điện thoại: 02083753437

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 250010

Tên bưu cục: Trung Tâm

Điện thoại: 855207

Địa chỉ: Sô´10, Ngõ 195, Đường Cách mạng tháng tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251050

Tên bưu cục: VP BDT Thái Nguyên

Điện thoại: 02803655089

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>