MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phan Rí Cửa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận là Mã bưu chính 80245, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận là 80245.

2. Mã bưu chính 80245 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80245 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phan Rí Cửa Tuy Phong, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80245 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận có 5 số là 80245, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 802452

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 970013

Địa chỉ: Sô´190A, Đường Bạch Đằng ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802450

Tên bưu cục: Phan Rí Cửa

Điện thoại: 02523854101

Địa chỉ: Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802598

Tên bưu cục: Phan Rí Cửa

Điện thoại: 3854101

Địa chỉ: Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802453

Tên bưu cục: Phan Rí Cửa 1

Điện thoại: 970052

Địa chỉ: Sô´140, Đường Trần hưng Đạo ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802454

Tên bưu cục: Phan Rí Cửa 2

Điện thoại: 970080

Địa chỉ: Sô´322, Đường Trần hưng Đạo ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Tuy Phong Bình Thuận

Xem chi tiết>>