MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phan Sào Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161640

Tên bưu cục: Phan Sào Nam

Điện thoại: 854480

Địa chỉ: Thôn Ba Đông, Xã Phan Sào Nam Phan Sào Nam Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>