MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phan Thiết

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 300900

Tên bưu cục: Hệ 1 Tuyên Quang

Điện thoại: 02073822302

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301081

Tên bưu cục: Hồ Phan Thiết

Điện thoại: 810870

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301122

Tên bưu cục: KHL Tuyên Quang

Điện thoại: 0273922369*

Địa chỉ: Sô´609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301080

Tên bưu cục: Phan Thiết

Điện thoại: 810860

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301070

Tên bưu cục: Tuyên Quang

Điện thoại: 02073813086

Địa chỉ: Sô´609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 300000

Tên bưu cục: Tuyên Quang

Điện thoại: 02073922790

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 300010

Tên bưu cục: Tuyên Quang

Điện thoại: 027821803

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 300100

Tên bưu cục: Tuyên Quang

Điện thoại: 02073922803

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301140

Tên bưu cục: VP BĐT Tuyên Quang

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết Phan Thiết Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>