MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Pháo Đài

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang là Mã bưu chính 92208, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang là 92208.

2. Mã bưu chính 92208 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92208 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Pháo Đài Hà Tiên, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92208 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang có 5 số là 92208, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922136

Tên bưu cục: Mạc Thiên Tích 1

Điện thoại: 952402

Địa chỉ: Sô´264, Đường Mạc Thiên Tích, Phường Pháo Đài Pháo Đài Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922137

Tên bưu cục: Mũi Nai

Điện thoại: 02973952773

Địa chỉ: Đường Chữ T, Phường Pháo Đài Pháo Đài Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922086

Tên bưu cục: Mũi Nai

Điện thoại: 952770

Địa chỉ: Đường Chữ T, Phường Pháo Đài Pháo Đài Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922080

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 28

Điện thoại: 850800

Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 28, Phường Pháo Đài Pháo Đài Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922135

Tên bưu cục: Võ Văn Ý

Điện thoại: 952433

Địa chỉ: Sô´32, Đường Võ Văn Ý, Phường Pháo Đài Pháo Đài Hà Tiên Kiên Giang

Xem chi tiết>>