MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phiêng Luông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 362990

Tên bưu cục: Phiêng Luông

Điện thoại: 0976128289

Địa chỉ: Bản Muống, Xã Phiêng Luông Phiêng Luông Mộc Châu Sơn La

Xem chi tiết>>