MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phố Huế

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 112200

Tên bưu cục: Nguyễn Công Trứ

Điện thoại: 024.39766083

Địa chỉ: Dãy nhà N8, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112210

Tên bưu cục: Ô Cầu Dền

Điện thoại: 9761045

Địa chỉ: Sô´564, Phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112234

Tên bưu cục: Phố Huế

Điện thoại: 39740685

Địa chỉ: Sô´350, Phố Huế, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112235

Tên bưu cục: Thịnh Yên

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´39, Phố Thịnh Yên, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>