MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phố Huế

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Mã bưu chính 11220, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội là 11220.

2. Mã bưu chính 11220 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11220 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phố Huế Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11220 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 5 số là 11220, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 112200

Tên bưu cục: Nguyễn Công Trứ

Điện thoại: 024.39766083

Địa chỉ: Dãy nhà N8, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112210

Tên bưu cục: Ô Cầu Dền

Điện thoại: 9761045

Địa chỉ: Sô´564, Phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112234

Tên bưu cục: Phố Huế

Điện thoại: 39740685

Địa chỉ: Sô´350, Phố Huế, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112235

Tên bưu cục: Thịnh Yên

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´39, Phố Thịnh Yên, Phường Phố Huế Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>