MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phong Niên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 334520

Tên bưu cục: Phong Niên

Điện thoại: 0973098112

Địa chỉ: Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên Phong Niên Bảo Thắng Lào Cai

Xem chi tiết>>