MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phong Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 352820

Tên bưu cục: Chợ Lồ

Điện thoại: 02183834029

Địa chỉ: Xóm Lồ, Xã Phong Phú Phong Phú Tân Lạc Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 352830

Tên bưu cục: Phong Phú

Điện thoại: 0918364988

Địa chỉ: Xóm Lồ, Xã Phong Phú Phong Phú Tân Lạc Hoà Bình

Xem chi tiết>>