MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phong Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 475890

Tên bưu cục: Chợ Chùa

Điện thoại: 02383937101

Địa chỉ: Thôn Liên Chung, Xã Phong Thịnh Phong Thịnh Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 475891

Tên bưu cục: Phong Thịnh

Điện thoại: 01255175547

Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Phong Thịnh Phong Thịnh Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>