MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phong Thổ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391505

Tên bưu cục: Mường So

Điện thoại: 895005

Địa chỉ: Bản Vàng Pó, Thị Trấn Phong Thổ Phong Thổ Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391507

Tên bưu cục: pa so 1

Điện thoại: 896559

Địa chỉ: Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ Phong Thổ Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391510

Tên bưu cục: Phong Thổ

Điện thoại: 02133896333

Địa chỉ: Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ Phong Thổ Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391550

Tên bưu cục: Phong Thổ

Điện thoại: 02133896333

Địa chỉ: Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ Phong Thổ Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391500

Tên bưu cục: Phong Thổ

Điện thoại: 02133896228

Địa chỉ: Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ Phong Thổ Phong Thổ Lai Châu

Xem chi tiết>>