MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phù Chẩn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22230, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh là 22230.

2. Mã bưu chính 22230 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22230 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phù Chẩn Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22230 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh có 5 số là 22230, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222308

Tên bưu cục: Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn

Điện thoại: 02413765858

Địa chỉ: Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn Phù Chẩn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222300

Tên bưu cục: Phù Chẩn

Điện thoại: 835410

Địa chỉ: Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn Phù Chẩn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222304

Tên bưu cục: Thôn Phù Lộc

Điện thoại: 765200

Địa chỉ: Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn Phù Chẩn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222305

Tên bưu cục: Thôn Rích Gạo

Điện thoại: 765210

Địa chỉ: Thôn Rích Gạo, Xã Phù Chẩn Phù Chẩn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222306

Tên bưu cục: Thôn Roi Sóc

Điện thoại: 765220

Địa chỉ: Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn Phù Chẩn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222307

Tên bưu cục: Xã Phù Chẩn

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn Phù Chẩn Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>