MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Cường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162380

Tên bưu cục: Phú Cường

Điện thoại: 823400

Địa chỉ: Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường Phú Cường Kim Động Hưng Yên

Xem chi tiết>>