MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Cường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương là Mã bưu chính 82148, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương là 82148.

2. Mã bưu chính 82148 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82148 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Cường Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82148 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương có 5 số là 82148, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821480

Tên bưu cục: Phú Cường

Điện thoại: 02743848300

Địa chỉ: Sô´10, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821481

Tên bưu cục: Phú Cường 1

Điện thoại: 832000

Địa chỉ: Tổ 32, Khu 5, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821487

Tên bưu cục: Phú Cường 10

Điện thoại: 859933

Địa chỉ: Tổ 32, Khu 5, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821494

Tên bưu cục: Phú Cường 11

Điện thoại: 859267

Địa chỉ: Tổ 16, Khu 1, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821495

Tên bưu cục: Phú Cường 12

Điện thoại: 859462

Địa chỉ: Tổ 44, Khu 7, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821490

Tên bưu cục: Phú Cường 13

Điện thoại: 823593

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821492

Tên bưu cục: Phú Cường 14

Điện thoại: 858003

Địa chỉ: Sô´2/10, Tổ 11, Khu 3, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821491

Tên bưu cục: Phú Cường 15

Điện thoại: 859901

Địa chỉ: Sô´5, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821496

Tên bưu cục: Phú Cường 16

Điện thoại: 858787

Địa chỉ: Tổ 93, Khu 14, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821493

Tên bưu cục: Phú Cường 17

Điện thoại: 858018

Địa chỉ: Sô´146, Tổ 16, Khu 1, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821488

Tên bưu cục: Phú Cường 18

Điện thoại: 859877

Địa chỉ: Tổ 46, Khu 7, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821482

Tên bưu cục: Phú Cường 2

Điện thoại: 832142

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821497

Tên bưu cục: Phú Cường 20

Điện thoại: 858208

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821483

Tên bưu cục: Phú Cường 4

Điện thoại: 859051

Địa chỉ: Tổ 25, Khu 4, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821484

Tên bưu cục: Phú Cường 5

Điện thoại: 859161

Địa chỉ: Tổ 7, Khu 2, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821485

Tên bưu cục: Phú Cường 7

Điện thoại: 820739

Địa chỉ: Tổ 15, Khu 1, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821486

Tên bưu cục: Phú Cường 8

Điện thoại: 859559

Địa chỉ: Tổ 15, Khu 1, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821489

Tên bưu cục: Phú Cường 9

Điện thoại: 859126

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821618

Tên bưu cục: Tòa nhà Biconsi

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 31, Khu 5, Phường Phú Cường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>