MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Hoà Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73350, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh là 73350.

2. Mã bưu chính 73350 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73350 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Hoà Đông Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73350 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh có 5 số là 73350, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 733500

Tên bưu cục: Phú Hòa Đông

Điện thoại: 02837906200

Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733530

Tên bưu cục: PHÚ HÒA ĐÔNG

Điện thoại: 02835845600

Địa chỉ: Sô´270A TL15, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733503

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 08 8927842

Địa chỉ: Ấp Phú An, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733507

Tên bưu cục: Số 103

Điện thoại: 08 7972194

Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733508

Tên bưu cục: Số 112

Điện thoại: 08 7974196

Địa chỉ: Ấp Cây Trâm, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733521

Tên bưu cục: Số 163

Điện thoại: 08 7951988

Địa chỉ: Ấp Phú Thuận, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733501

Tên bưu cục: Số 21

Điện thoại: 08 7973747

Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733522

Tên bưu cục: Số 226

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733505

Tên bưu cục: Số 32

Điện thoại: 08 7973581

Địa chỉ: Ấp Phú Bình, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733504

Tên bưu cục: Số 49

Điện thoại: 08 7973828

Địa chỉ: Ấp Bến Cỏ, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733502

Tên bưu cục: Số 63

Điện thoại: 08 7949379

Địa chỉ: Ấp Cây Trắc, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733506

Tên bưu cục: Số 74

Điện thoại: 08 7972195

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Phú Hoà Đông Phú Hoà Đông Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>