MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau là Mã bưu chính 97283, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau là 97283.

2. Mã bưu chính 97283 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97283 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Hưng Cái Nước, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97283 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau có 5 số là 97283, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 972844

Tên bưu cục: Cái Rắn

Điện thoại: 773300

Địa chỉ: Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972832

Tên bưu cục: Chợ Cái Rắn

Điện thoại: 773206

Địa chỉ: Ấp Lộ xe, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972843

Tên bưu cục: CHỢ CÁI RẮN

Điện thoại: 773206

Địa chỉ: Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972831

Tên bưu cục: Chợ Quán

Điện thoại: 773200

Địa chỉ: Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972830

Tên bưu cục: Phú Hưng

Điện thoại: 02903773015

Địa chỉ: Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972845

Tên bưu cục: Số 1 Phú Hưng

Điện thoại: 773415

Địa chỉ: Ấp Hưng Thành, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972846

Tên bưu cục: Số 2 Phú Hưng

Điện thoại: 773445

Địa chỉ: Ấp Cái Rắn B, Xã Phú Hưng Phú Hưng Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>