MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Lạc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 297180

Tên bưu cục: Phú Lạc

Điện thoại: 02103637190

Địa chỉ: Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc Phú Lạc Cẩm Khê Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297181

Tên bưu cục: Phú Lạc

Điện thoại: 637079

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Phú Lạc Phú Lạc Cẩm Khê Phú Thọ

Xem chi tiết>>