MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Lai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 354950

Tên bưu cục: Phú Lai

Điện thoại: 0917907148

Địa chỉ: Xóm Trung Hoµ 1, Xã Phú Lai Phú Lai Yên Thuỷ Hoà Bình

Xem chi tiết>>