MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Lãm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 152455

Tên bưu cục: Ba La

Điện thoại: 024.32232014

Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, Phường Phú Lãm Phú Lãm Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 151070

Tên bưu cục: BCP Hà Đông 2

Điện thoại: 024.32232010

Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, Phường Phú Lãm Phú Lãm Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 152440

Tên bưu cục: Phú Lãm

Điện thoại: 024.33530085

Địa chỉ: Sô´0 số, Phố Xốm, Phường Phú Lãm Phú Lãm Hà Đông Hà Nội

Xem chi tiết>>