MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Lão

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355861

Tên bưu cục: Đầm Đa

Điện thoại: 874241

Địa chỉ: Thôn Lão Ngoại, Xã Phú Lão Phú Lão Lạc Thuỷ Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355860

Tên bưu cục: Phú Lão

Điện thoại: 01273699644

Địa chỉ: Thôn Lão nội, Xã Phú Lão Phú Lão Lạc Thuỷ Hoà Bình

Xem chi tiết>>