MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Lệ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452680

Tên bưu cục: Phú Lệ

Điện thoại: 01667452210

Địa chỉ: Bản Sai, Xã Phú Lệ Phú Lệ Quan Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>