MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Lễ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre là Mã bưu chính 93334, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre là 93334.

2. Mã bưu chính 93334 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93334 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Lễ Ba Tri, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93334 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre có 5 số là 93334, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 933340

Tên bưu cục: Phú Lễ

Điện thoại: 02753859000

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ Phú Lễ Ba Tri Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933376

Tên bưu cục: Số 30

Điện thoại: 859303

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, Xã Phú Lễ Phú Lễ Ba Tri Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933345

Tên bưu cục: Số 5007

Điện thoại: 763104

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Lễ Phú Lễ Ba Tri Bến Tre

Xem chi tiết>>