MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223730

Tên bưu cục: Phú Lương

Điện thoại: 776360

Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương Phú Lương Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>