MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội là Mã bưu chính 14070, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội là 14070.

2. Mã bưu chính 14070 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 14070 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Minh Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 14070 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội có 5 số là 14070, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 140713

Tên bưu cục: [EMS] Kho chờ thuế

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140711

Tên bưu cục: [EMS] Kho hải quan

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140714

Tên bưu cục: [EMS] Kho soi máy

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140712

Tên bưu cục: [EMS] Kiểm hóa

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139050

Tên bưu cục: [EMS] Logistic Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140710

Tên bưu cục: [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140709

Tên bưu cục: [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140708

Tên bưu cục: [EMS] Quốc Tế đến

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100954

Tên bưu cục: BC Ngoai Dich 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100915

Tên bưu cục: Hà Nội EMS QT

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140720

Tên bưu cục: Nhà ga T1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139040

Tên bưu cục: Nhà ga T2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140700

Tên bưu cục: Nội Bài

Điện thoại: 02438840063

Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140715

Tên bưu cục: Nội Bài TC (EMS)

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140701

Tên bưu cục: Phú Minh

Điện thoại: 02438842577

Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh Phú Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>