MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158150

Tên bưu cục: Vạn Điểm

Điện thoại: 024.33784001

Địa chỉ: Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh Phú Minh Phú Xuyên Hà Nội

Xem chi tiết>>