MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79560, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu là 79560.

2. Mã bưu chính 79560 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79560 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Mỹ Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79560 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79560, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 795780

Tên bưu cục: KHL TÂN THÀNH

Điện thoại: 02543922922

Địa chỉ: Sô´03, Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795605

Tên bưu cục: Ngọc Hà 1

Điện thoại: 922219

Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795606

Tên bưu cục: Ngọc Hà 2

Điện thoại: 921603

Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795609

Tên bưu cục: Phú Mỹ

Điện thoại: 921290

Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795620

Tên bưu cục: Phú Mỹ

Điện thoại: 02543.921256

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795611

Tên bưu cục: Quảng Phú 1

Điện thoại: 921605

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795607

Tên bưu cục: Quảng Phú 2

Điện thoại: 921237

Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795604

Tên bưu cục: Quảng Phú 3

Điện thoại: 894333

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795603

Tên bưu cục: Quảng Phú 4

Điện thoại: 921126

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795601

Tên bưu cục: Quảng Phú 5

Điện thoại: 922152

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795602

Tên bưu cục: Quảng Phú 6

Điện thoại: 922154

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795617

Tên bưu cục: Quãng Phú 7

Điện thoại: 922676

Địa chỉ: Thôn Quảng Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795619

Tên bưu cục: Tân Phú

Điện thoại: 922655

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795621

Tên bưu cục: Tân Phú 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 13, Ấp Tân Phú, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795730

Tên bưu cục: Tân Thành

Điện thoại: 02543.894100

Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795770

Tên bưu cục: Tân Thành

Điện thoại: 02543.893800

Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795610

Tên bưu cục: Tân Thành

Điện thoại: 894100

Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795600

Tên bưu cục: Tân Thành

Điện thoại: 02543.893930

Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795608

Tên bưu cục: Vạn Hạnh

Điện thoại: 921310

Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795616

Tên bưu cục: Vạn Hạnh 1

Điện thoại: 922636

Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ Phú Mỹ Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>