MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Mỹ Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73400, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh là 73400.

2. Mã bưu chính 73400 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73400 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Mỹ Hưng Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73400 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh có 5 số là 73400, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 734000

Tên bưu cục: Bến Dược

Điện thoại: 08 7948816

Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734001

Tên bưu cục: Phú Mỹ Hưng

Điện thoại: 02837948222

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, Xã Phú Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734006

Tên bưu cục: Số 124

Điện thoại: 08 7948751

Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734007

Tên bưu cục: Số 143

Điện thoại: 08 7948994

Địa chỉ: Ấp Phú Thuận, Xã Phú Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>