MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phù Ngọc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 275020

Tên bưu cục: Nà Giàng

Điện thoại: 0206.3863.164

Địa chỉ: Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc Phù Ngọc Hà Quảng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275037

Tên bưu cục: phu ngoc

Điện thoại: 0943287466

Địa chỉ: Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc Phù Ngọc Hà Quảng Cao Bằng

Xem chi tiết>>