MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phù Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 292400

Tên bưu cục: Phù Ninh

Điện thoại: 883593

Địa chỉ: Khu 7, Xã Phù Ninh Phù Ninh Phù Ninh Phú Thọ

Xem chi tiết>>