MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định là Mã bưu chính 59420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định là 59420.

2. Mã bưu chính 59420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Phong Tây Sơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định có 5 số là 59420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 594208

Tên bưu cục: Bến xe Tây Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Phú Phong Phú Phong Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594201

Tên bưu cục: Chợ Phú Phong

Điện thoại: 780060

Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Phú Phong Phú Phong Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594209

Tên bưu cục: Nguyễn Huệ

Điện thoại: 056-680889

Địa chỉ: Sô´84, Khối 1a, Thị Trấn Phú Phong Phú Phong Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594210

Tên bưu cục: Tây Sơn

Điện thoại: 02563880112

Địa chỉ: Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong Phú Phong Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594350

Tên bưu cục: Tây Sơn

Điện thoại: 02563880112

Địa chỉ: Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong Phú Phong Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594200

Tên bưu cục: Tây Sơn

Điện thoại: 02563880112

Địa chỉ: Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong Phú Phong Tây Sơn Bình Định

Xem chi tiết>>