MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 468770

Tên bưu cục: Phú Sơn

Điện thoại: 0914.133676

Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn, Xã Phú Sơn Phú Sơn Tân Kỳ Nghệ An

Xem chi tiết>>