MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67296, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng là 67296.

2. Mã bưu chính 67296 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67296 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Sơn Lâm Hà, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67296 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng có 5 số là 67296, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 672961

Tên bưu cục: Bằng Tiên 1

Điện thoại: 3855423

Địa chỉ: Thôn Bằng Tiên 1, Xã Phú Sơn Phú Sơn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672960

Tên bưu cục: Phú Sơn

Điện thoại: 02633855000

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn Phú Sơn Lâm Hà Lâm Đồng

Xem chi tiết>>