MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre là Mã bưu chính 93179, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre là 93179.

2. Mã bưu chính 93179 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93179 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Sơn Chợ Lách, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93179 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre có 5 số là 93179, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931798

Tên bưu cục: Lê Minh Thông

Điện thoại: 874642

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Sơn Phú Sơn Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931799

Tên bưu cục: Nguyễn Thanh Sang

Điện thoại: 696099

Địa chỉ: Ấp Lân Đông, Xã Phú Sơn Phú Sơn Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931890

Tên bưu cục: Phan Thi Cẩm Nhung

Điện thoại: 874747

Địa chỉ: Ấp Kinh Gảy, Xã Phú Sơn Phú Sơn Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931790

Tên bưu cục: Phú Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Kinh gảy, Xã Phú Sơn Phú Sơn Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>