MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre là Mã bưu chính 93126, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre là 93126.

2. Mã bưu chính 93126 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93126 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Tân Bến Tre, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93126 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre có 5 số là 93126, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931221

Tên bưu cục: Chợ Chùa

Điện thoại: 835015

Địa chỉ: Sô´206A2, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931223

Tên bưu cục: Chợ Chùa 2

Điện thoại: 835433

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931206

Tên bưu cục: Phú Hưng

Điện thoại: 828977

Địa chỉ: Ấp Phú Dân, Xã Phú Hưng Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931079

Tên bưu cục: Phú Hưng 2

Điện thoại: 835096

Địa chỉ: Sô´450F, Ấp Phú Dân, Xã Phú Hưng Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931225

Tên bưu cục: Phú Khương 11

Điện thoại: 511195

Địa chỉ: Sô´13C, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931215

Tên bưu cục: Phú Khương 3

Điện thoại: 817481;835558

Địa chỉ: Sô´262A3, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931217

Tên bưu cục: Phú Khương 4

Điện thoại: 834202

Địa chỉ: Sô´93A3, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Tân Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931213

Tên bưu cục: Phú Khương 5

Điện thoại: 820678

Địa chỉ: Sô´489B, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931218

Tên bưu cục: Phú Khương 6

Điện thoại: 831353

Địa chỉ: Sô´159A6, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931219

Tên bưu cục: Phú Khương 7

Điện thoại: 818500

Địa chỉ: Sô´590B, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931220

Tên bưu cục: Phú Khương 8

Điện thoại: 834418

Địa chỉ: Sô´207A4, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931265

Tên bưu cục: Phú Tân

Điện thoại: 3827994

Địa chỉ: Sô´74A6, Đường Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931201

Tên bưu cục: Số 10

Điện thoại: 815974

Địa chỉ: Sô´11, Ấp Phú Dân, Phường Phú Tân Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931089

Tên bưu cục: Số 14

Điện thoại: 815790

Địa chỉ: Sô´27A, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931212

Tên bưu cục: Số 21

Điện thoại: 815354

Địa chỉ: Sô´13C, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931087

Tên bưu cục: Số 4

Điện thoại: 814089

Địa chỉ: Sô´596B18, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương Phú Tân Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>