MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Thái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 173100

Tên bưu cục: Kim Thành

Điện thoại: 02203720213

Địa chỉ: Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái Phú Thái Kim Thành Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173220

Tên bưu cục: Kim Thành

Điện thoại: 02203720213

Địa chỉ: Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái Phú Thái Kim Thành Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173310

Tên bưu cục: Kim Thành

Điện thoại: 02203720213

Địa chỉ: Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái Phú Thái Kim Thành Hải Dương

Xem chi tiết>>